top of page

Metsaomanikule

Metsatarga kogemused

Metsaomanike nõustamise ja koolitamisega oleme tegelenud paarkümmend aastat.

 

Metsatark alustas oma tegevust 1994. aastal raiemeeste koolitamisega, 1996. aastast lisandusid koolitused ametnikele, spetsialistidele ja metsaomanikele, sellest ajast algas ka nõustamistegevus.

 

1999. aastast oleme tegelenud koolituste ja nõustamisega puidutööstustele.

Metsatark on nõustamise valdkonnas eristatav selle poolest, et suudab teadmiste ning kogemustega haarata nii metsa kasvatamist, kaitset, majandamist kui ka puidu väärindamist kogu tootmisahela ulatuses.

Nõustamise ja nõu andmise erinevus

Nõustamine pakub metsaomanikule vastavalt olukorrale infot ja lahendusvariante, siit lähtudes saab omanik ise valida, milline otsus edasise tegevuse kohta langetada.

Nõustamine on tugi peremehele/perenaisele.

 

Nõu andmine seevastu pakub abi põhimõttel „see, mis ma ütlen, on sulle parim“. Teiste sõnadega on nõu andmine mõeldud pigem sulasele kui peremehele, sest välistab omaniku iseseisva otsustamise.

 

Metsatark tegeleb nõustamisega, mitte nõu andmisega.

Sõltumatus ja konfidentsiaalsus

Metsatark on oma tegevuses sõltumatu ametkondadest ja firmadest. Tegutseme ainult inimese huvides, kes meie poole nõustamise sooviga on pöördunud.

 

Metatargaga jagatud informatsiooni käsitleme konfidentsiaalselt. Nõustamise eel, ajal ja järel jagatud info ei jõua kolmandate osapoolteni, välja arvatud juhul, kui inimene, keda nõustati, seda ise soovib.

Nõustajad/konsulendid:

Jaan Velström (konsulendi kutsetunnistus nr. 108786)

Tõnu Eller

bottom of page