top of page

Nõustamine on lahenduste leidmine esilekerkinud probleemile ning mõeldud üksikisikule või väikesele grupile.

Nõustamiseks tuleb nõustaja vajadusel kohapeale.

Pakume nõustamisi puidutööstuse, metsanduse ja supervisiooni valdkonnas.

Allpool on kirjeldatud, millega iga valdkonna nõustajad saavad toeks olla.

bottom of page