top of page

Jaan Velström - koolitaja ja nõustaja, OÜ Metsatark tegevjuht

Sündinud 1955. aastal Harjumaal

Lõpetanud 1978. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsamajanduse insenerina, läbinud 1991-1993 Tartus Juhtimise Kõrgemas Koolis pedagoogilise koolituse ning 1993. aastal Rootsi Kuninglikus Põllumajanduse Akadeemias nõustamiskursuse. 
Lisaks täiendanud ennast erialakursuste kõrval arvutiprogrammide ja juhtimise valdkonnas.

Töötanud metsaülema, looduskaitsespetsialisti, õppejõu ning metsanduskooli õppedirektorina.
OÜ Metsatark koolitaja-nõustaja ja tegevjuht 1994. aastast.

On koolitanud metsandus- ja kinnisvaraspetsialiste, keskkonnaametnikke, õpetajaid, firmade töötajaid ning metsaomanikke ~160. erineval kursusel.

Konsulendina tegutseb üle kogu Eesti.

Koostanud kolm metsanduslike õigusaktide kogumikku, nõuannete kogumiku metsaomanikele, mitmeid metsanduslikke artikleid ja õppematerjale. Valdab erialase nõustamise oskusi.

bottom of page