top of page

Tööalane suhtlemine

Tööalase suhtlemise nõustamist teostame supervisiooni ehk tööalase nõustamise vormis, mis tähendab töösuhete ülevaatamist eesmärgiga toetada üldist professionaalset arengut.

Supervisiooni käigus on võimalik oma tegevust (nt. rolle, töösuhteid, töösooritust) analüüsida ja leida uusi toimivamaid lahendusi.
Supervisioon on arengule orienteeritud jätkuv protsess, mis mõjutab kogu organisatsiooni töökultuuri.

Pakume individuaal- ja grupisupervisiooni.

Hind vastavalt kokkuleppele.

Superviisorid:

Ene Velström

Mihkel Velström

bottom of page