top of page

Puidutööstusalast nõustamist pakume järgnevates

valdkondades:

 

-   ümarmetsamaterjali eelhindamine
-   palkide kvaliteet ja sorteerimine
-   saekavad
-   saematerjali kvaliteet
-   saematerjali sorteerimine
-   puidu kuivatamine
-   puidurikked
-   puidu hööveldamine
-   töödeldud puidu kvaliteedi hindamine
-   ketassaeveskid
-   lintsaeveskid
-   väikesaeettevõtte tehnoloogia ja töökorraldus

 

Päevas on minimaalselt kolm ja maksimaalselt kuus nõustamistundi.

 

Hind vastavalt kokkuleppele.

Nõustajad:

          Tõnu Eller

          Teet Eller

Puidutööstusalane nõustamine

bottom of page