top of page

Tõnu Eller – puidutööstuse ekspert, nõustaja, õppejõud-metoodik

Sündinud 1961. aastal Viljandimaal

Lõpetanud 1989. a Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsamajanduse insenerina, 1992-1993 läbinud Tampere AO rahvusvahelise õpetajakoolituse ja 2007-2008 Tallinna Tehnikaülikooli puidutöötlemise valdkonna täiendkoolituskursuse. Lisaks täiendanud ennast mitmete erialakursuste kõrval ka arvutiprogrammide, andragoogika, fotograafia jm valdkonnas.

On töötanud puidutehnoloogi, puidutöökoja ja saekaatri juhataja, peainseneri, osakonnajuhataja ja õppejõuna. Alates 1999. aastast on OÜ Metsatark koolitaja-nõustaja ning puidutööstuse ekspert.

On koolitanud paljude puidu- ja metsatööstusfirmade, aga ka ametkondade spetsialiste ning tegevjuhte. Koolitustemaatika hõlmab nii puiduga seotud praktilisi tööprotsesse ja nende suunamist kui ka metsakasutust ja -masinaid. Viimase kümne aasta jooksul on nendest kursustest osa võtnud töötajad rohkem kui kahesajast firmast ning ettevõttest. 

Avaldanud mitmeid artikleid ja koostanud trükiseid puidu kvaliteedi kohta. Valdab praktiliste tehniliste lahenduste ja tööprotsesside analüüsi- ning nõustamisoskusi.

bottom of page