top of page

Ene Velström- superviisor ja nõustaja; koolitaja suhtlemise ja isiksusliku arengu toetamise alal, OÜ Metsatark arendusjuht

Sündinud 28.mail 1960.a Harjumaal.

Lõpetanud 1983.a Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal.

1998.a lõpetanud suhtlemistreenerite väljaõppe Self IIs ja jätkanud õpinguid Rootsi Moreno Instituudis. On sertifitseeritud nõustamise ja supervisiooni läbiviimise alal: Psychodrama Leader 2005.a; Certificated Practitioner 2008.a; psühhodraama koolitaja (T.E.P.) 2016. a. On ka Gordon Training Internationali Õpetajate kooli (T.E.T) ja Gordoni Perekooli (P.E.T) sertifitseeritud koolitaja. Läbinud mitmeid protsessitöö kursusi, sh Eesti Protsessitöö Ühingu poolt korraldatud pikaaegse kursuse “Protsessitöö ja organisatoorne meisterlikkus: individuaalne ja juhtimisalane supervisioon”

On tegelenud juhtide, omavalitsustöötajate, haridustöötajate, riskirühmade, noorukite, mentorite, nõustajate koolitamise ning superviseerimisega 1998. aastast. Peamisteks koolitusvaldkondadeks on olnud grupiprotsesside juhtimine, suhtlemis- ja koostööoskused, konfliktide lahendamine, dialoogilise tagasiside andmise ja nõustamisoskused, isiksuslik areng. Tegutseb superviisorina Tallinna Ülikoolis kutseaasta raames ning SA Noored Kooli juures. 
 
Oma töös koolitaja ja superviisorina peab oluliseks humanistlikke põhimõtteid, valdab ning kasutab dialoogiliselt suunatud nõustamise oskusi.

bottom of page