top of page

Sihtgrupp: eri tasandite üksuse juhtid.

 

Koolituse eesmärk on  võimaldada suurendada organisatsiooni juhtimissüsteemi tähenduslikkust ja rakendamise tõhusust ning tulemuslikkust organisatsioonis.

Koolituse tulemusena on osalejad:

 • mõtestanud organisatsiooni juhtimissüsteemi tähenduslikkust organisatsiooni iga töötaja jaoks

 • treeninud suhtlemis-, kaasamis- ja mõjutamisoskusi organisatsiooni juhtimissüsteemi rakendamiseks, analüüsinud oma tugevusi ja arenguvajadusi

 • teadvustanud juhi rolli ja mõju saavutamise võimalusi

 • omandanud avaliku esinemise oskusi

 • õppinud analüüsima ja täiustama iseennast kui inimeste juhtijat

 

Peamised teemad:

P1040329.JPG
 • Muutuste juhtimise aluspõhimõtted; ühiste hoiakute ja väärtuste olulisus ning inimeste kaasamise võimalused 

 • Organisatsiooni juhtimissüsteemi tähenduslikkus iga töötaja jaoks: praktilised võtted ja oskused tähenduslikkuse teadvustamiseks ja enesega sidumiseks

 • Kaasavate koosolekute läbiviimise oskused, nende tähenduslikkus, mõjusus ning tulemuslikkuse teadvustamine

 • Toimiva koostöö printsiibid, lahendusmeelsuse hoidmine ja suurendamine koostöös

 • Juhi rolliteadlikkus ja selle teadvustamisega seotud võimalused

 • Grupivideoharjutus ja tagasiside tõhusa koostöö tugevdamiseks

 • Tõhusa tagasiside andmise võimalused

 • Motivatsiooni hoidmine ja suurendamine organisatsiooni juhtimissüsteemi tulemuslikuks rakendamiseks

 • Grupi- ja individuaalsed videoharjutused koos tagasiside ja analüüsiga rolliteadlikkuse ning kehtestamisoskuste süvendamiseks

Koolitusprogrammi kestus: kokkuleppel, soovitavalt 4 päeva (32 akadeemilist tundi) + 1 individuaalsupervisioon koos vaatluse ja tagasisidega igale soovijale

Koolitusgrupi suurus: kuni 16 inimest​

Koolitajad: Ene Velström (suhtlemistreener, psühhodraama T.E.P)

                  Mihkel Velström (psühholoog, andragoog, psühhodraama Leader)

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page