top of page

Sihtgrupp: organisatsiooni mentorid ja tulevased mentorid.

 

Koolituse eesmärk on toetada organisatsioonis mentorlussüsteemi arengut või käivitamist, mille tulemusena väheneb tööjõu voolavus, panustamine uute töötajate väljaõpetamisesse on eesmärgipärasem, paraneb (suhte)keskkond ja suureneb turvalisus.

Koolituse tulemusena on osalejad:

  • teadvustanud mentori rolli organisatsioonis ja rolliga kaasnevaid ülesandeid

  • treeninud ja täiustanud mentori rollis vajalikke mõjutamis- ja juhendamisoskusi

  • teadvustanud arengut toetava tagasiside andmise võimalusi

  • täiustanud eneseanalüüsi oskusi motivatsiooni ja enesetõhususe säilimiseks

 

Peamised teemad:

 

  • Mentori roll- rollikujutlus, rolliootus, rolli arengu astmed

  • Mentorile vajalikud hoiakud

  • Mentorile kui juhendajale vajalikud suhtlemisoskused

  • Mentorile  vajalikud tagasiside andmise oskused ja tagasiside struktuur

  • Kokkulepped mentori ja mentee vahel

  • Videoharjutus koos tagasiside ja eneseanalüüsiga

Koolitusprogrammi kestus: 2 koolituspäeva (16 akadeemilist tundi)

Koolitusgrupi suurus: kuni 16 inimest​

Koolitajad: Ene Velström (suhtlemistreener, psühhodraama T.E.P)

                  Mihkel Velström (psühholoog, andragoog, psühhodraama Leader)

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page