top of page

Sihtgrupp: ettevõttesiseselt ametiredelil edutatud ja juhiks tõusnud/tõusvad töötajad.

 

Koolituse eesmärk on toetada organisatsioonisisest motivatsioonisüsteemi ning luua tingimused, et juhi rolli vastu võtnud edutatud töötaja saaks kindlust ja oskusi oma uue rolli tõhusal teostamisel.

 

Koolituse tulemusena on edutatud töötaja teadlik uues rollis autoriteedi väljateenimise seaduspärasustest ja tal on võtmed juhtimiseks uues rollis.

 

Teemad:

  • Uus roll, uued ootused

  • Rolliteadlikkus- rolli kujutlus, rolli ootus, rolli konflikt

  • Kumb võim on mõjus- autoriteetne või autoritaarne?

  • Piiravad ja kasulikud uskumused, mis aitavad või takistavad uues ametis

  • Kehtestamisoskused: kehtestavad sõnumid, konfliktilahendamise oskused

  • Videoharjutus ja analüüs

P1040329.JPG

 

Koolitajad: Ene Velström (suhtlemistreener, psühhodraama T.E.P)

                  Mihkel Velström (psühholoog, andragoog, psühhodraama Leader)

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Grupi suurus: kuni 12 inimest​

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page