top of page

Sihtgrupp: puidu- ja mööblitööstusettevõtete juhid ja spetsialistid

 

Suhtlemisoskustest sõltub olulisel määral töötajate motiveeritus tööl.

 

Koolituse eesmärk on  parandada juhtide ja töötajate omavahelise suhtlemise arusaadavust, vähendada möödarääkimistest tulenevaid ajakadusid ja tõsta seeläbi tootmise efektiivsust.

 

Koolituse tulemusena oskavad osalejad:

  • ennast selgemalt väljendada

  • tulemuslikumalt teist kuulata

  • mõjusamalt tagasisidet anda

  • oskuslikumalt konfliktolukordades käituda.

 

Teemad:

  • Vastastikkuse suhtlemise võimalused

  • Ebaefektiivne suhtlemine ja selle mõju

  • Kehtestavad mina-sõnumid ja kuulamisoskus

  • Videoharjutus koos tagasisidega

 

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 5341 5533

bottom of page