top of page

Koolitus on välja kasvanud puidutööstuste praktilisest vajadusest parandada töötajate omavahelise suhtlemise arusaadavust.

 

Koolituse tulemusena on osalejad eneseteadlikumad oma tugevustest ja arenguruumist tagasiside andja ja saajana ning on arendanud  oma tagasiside andmise alaseid teadmisi ja oskusi.

 

Teemad:

  • Tõhus tagasiside kui kestvalt edasiviiv protsess nii üksikisikule kui organisatsioonile

  • Mis muudab tagasiside ebaefektiivseks

  • Hinnanguvabadus kui mõtteviis ja oskus tagasisidestamisel

  • Selge eneseväljendamise olulisus ja oskus

  • Kuulamise baasoskused

  • Uskumuste mõju tagasisidevestluse tulemuslikkusele

  • Tagasiside andmise ja saamise valukohad

  • Inimese väärtustamine ja arenguruumile osutamine tagasisidevestluse käigus

  • Tagasisidevestluse mudel- harjutamine ja analüüs

 

Kestus: 1 + 1 päeva, 16 akadeemilist tundi

 

Grupi suurus: kuni 12 osalejat

 

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 5341 5533

bottom of page