top of page

Teemad:

 • saematerjali kuivatuseelse seisukorra fikseerimine

 • kuivatuspartii komplekteerimine

 • kuivati staabeldus ja kuivati täitmine

 • saematerjali niiskussisalduse mõõtmine (praktiliselt)

 • kuivatuskäik ja selle etappide muutmise mõjud

       -   puidurikete tekkimise analüüs
       -   puidurikete vältimise võimalused

 • kuivatamist ettevalmistav etapp

 • kuivatamise põhietapp

 • pingetest vabastamise etapp

 • jahutamise etapp

 • saematerjali väljalaadimine ja ladustamine

 • ohutustehnika puidu kuivatamisel

 • näitena konkreetse kuivatuskäigu analüüs

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page