top of page

Saekavad. Saematerjali väärtus

Teemad:

  • palkide ettesorteerimise vajadus erineva sae ja tehnoloogia puhul

  • saekava keskmaterjali ja pinnalaudade kvaliteet tüvetsoonide alusel

  • väljatuleku protsent saekavas (saagis)

  • kasumi sõltuvus materjali kvaliteedist ja väljatuleku protsendist

  • erinevad saekavad ja lahtilõikuse viisid

  • ristlõigete saekavadesse  paigutamist mõjutavad tegurid

  • sae tüübist olenev lahtilõikuse võimaluste valik

  • erinevate saekavade valikut lihtsustavate abimaterjalide kasutamine

  • planeerimisülesannete lahendamine

  • palkide ladvadiameetri andmete kasutamine

 

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page