top of page

Teemad:

  • Harvendusraiel kehtivad piirangud

  • Harvendusraie põhimõtted

  • Raie kavandamine

  • Harvendusaste

  • Puude valik raieks puht- ja/või segapuistus

 

Koolitus toimub metsas, eelnevalt kokkulepitud kohas.


Koolitus võib eeldada koolitajapoolset ettevalmistustööd metsas.

 

Kestus: vastavalt kokkuleppele, 4-8 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page