top of page

Teemad:

  • Puude laasimise bioloogilised ja majanduslikud alused

  • Puistute valik laasimiseks

  • Hooldusraied laasimisele määratud puistutes

  • Puude laasimine

  • Puistute laasimise tulemused

  • Praktiline puude valik ja laasimine

Kestus: vastavalt kokkuleppele, 4-6 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page