top of page

Puidu kuivatamine

Teemad:

  • kuivatusel tekkinud puidurikked 

  • kuivati staabeldus ja kuivati täitmine 

  • kuivatusparameetrite kontrollimine 

  • kuivatusprotsessi tulemust mõjutavad tegurid

  • puidu sisepingete vältimine ja järeltöötlus 

  • puidurikete mõju kuivatamise kvaliteedile 

  • näiteid kuivatusgraafikute kohta 

  • kuivatuskäigu planeerimise näide 

 

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page