top of page

Teemad:

  • Noorendike hindamine

  • Puuliikide kasvukäik

  • Raiutavate puude valik

  • Raie intensiivsus ja noorendike tihedus pärast raiet

  • Võimalikud kahjustused noorendikes

  • Loodusliku mitmekesisuse säilitamine

  • Kulutustest puistute hooldamisel

  • Noorendike edasise hoolduse kavandamine

 

Kestus: vastavalt kokkuleppele, kuni 6 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page