top of page

Teemad:

  • Metsakahjustused ja nende levik

  • Inimese tegevusest põhjustatud kahjustused

  • Ilmastikust põhjustatud kahjustused ja nende vältimine

  • Ulukite poolt tekitatud kahjustused ja nende vältimine

  • Olulisemad putukkahjurid

  • Levinumad seenhaigused

  • Putukkahjurite ja seenhaiguste tõrje

  • Bioloogiline metsakaitse

  • Metsakaitseline ekspertiis

 

Kestus: 4-8 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page