top of page

Teemad:

  • Puistu ülevaatus

  • Varasemate hindamisandmete kontroll

  • Palkide kvaliteedile esitatavad nõuded

  • Kvaliteedi nõuded paberipuudele jt. materjalidele

  • Puidusortimentidel vaadeldavad vead, nende määramine

  • Kahjustuste arvestamine tüvede sortimenteerimisel

  • Tüvede jaotamine sortimentideks

  • Rahaline kalkuleerimine tüvede sortimenteerimisel

  • Praktiline tüvede jaotamine sortimentideks kasvavas metsas

Kestus: 4-8 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page