top of page

Teemad:

  • Töövahendite ettevalmistus ja hooldamine

  • Tööülesanded, nende lahendusvõimalused ja töövõtted

  • Valitud puude langetamine erinevates olukordades

  • Töövõtete ja tulemuste analüüs

 

Praktiline koolitus, mõeldud töötajatele, kellel tuleb teha (või juhtida) raietöid asulates, elektriliinide läheduses, teede ääres, haljasaladel, parkides jne. Põhitähelepanu on pööratud töövõtetele ja töövahenditele.

 

Grupi suurus: 8-12 osalejat

 

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page