top of page

Teemad:

  • Kasepaku kvaliteeditingimused

  • Pakkude vastuvõtt ja sorteerimine

  • Probleeme tekitavad puidurikked kasel

  • Kasetüvede ratsionaalne järkamine

  • Kasetüvede optimeerimine kasvavas puistus

  • Pakkude kvaliteedi praktiline määramine

 

Kestus: 4-6 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page