top of page

Teemad:

  • Hooldusraietele kehtivad piirangud

  • Hooldusraied ja metsakorraldus

  • Harvendusraied erinevates puistutes 

  • Puude valik harvendusraietel

  • Puistute tervislik seisukord ja sanitaarraie

  • Puude valik sanitaarraietel

  • Metsakaitseline ekspertiis

Kestus: vastavalt kokkuleppele

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page