top of page

Teemad:

  • Lageraie uuendusraiena

  • Raie kavandamine, teostamise võimalused

  • Tehnoloogia

  • Seemnepuud ja säilikpuud 

  • Järelkasvu säilitamine

  • Uuendamine

  • Lageraie eelised ja puudused

  • Praktiline raielangi analüüs

 

Kestus: vastavalt kokkuleppele, 3-6 akadeemilist tundi

Info: e-posti aadressil koolitus@metsatark.ee või telefonil 509 8522

bottom of page